สมเกียรติ ศรมณี

โครงการ ซิม ฟรี
สวัสดิการแรงงาน

โครงการ  ซิม สวัสดิการ  เป็นโครงการของคุณ สมเกียรติ ศรมณี ที่จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ทั้งในภาครัฐและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานภายในประเทศไทย

       “ แรงงานปลอดภัยร่วมใจลงทะเบียนซิม True ”

บริการ SIM สวัสดิการ เป็นบริการโทรศัพท์ และ Internet 3G  ผ่าน SIM “True” ของ True corperation บริการที่นำเสนอ 

 • โทรหาเครือข่ายเดียวกัน ฟรี!! 
 • โทรต่างประเทศ  พม่า , กัมพูชา , ลาว , เวียดนาม  ราคาถูก !!
ซิม

สิ่งที่แรงงานต่างด้าวจะได้รับประโยชน์

1.ข้อเสนอพิเศษ สำหรับ บริการ SIM สวัสดิการแรงงาน

 • รับ SIM true ฟรี
 • ผู้ใช้บริการสามารถโทรหากันได้ฟรี (ภายในเครือข่าย true)
 • อัตราเดียวทั่วไทย  0.75 บาท/นาที (โทรนอกเครือข่าย true)

บริการโทรต่างประเทศ  กด *1188   SPECIAL PRICE

 • โทรต่างประเทศไป พม่า, กัมพูชา , ลาว เวียดนาม ราคาถูก

*1188 Inter.Call ร่วมสนับสนุน การประกวด”มิสฉันทนา” เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-เมียนมาร์ แม่สอด-เมียววดี

Call Center 5 ภาษา

Call Center 5 ภาษา กัมพูชา,พม่า,ลาว,เวียดนาม,ไทย

Call Center Support  02 2047997  /  086 4381188

 • Service 24 hours
 • Support the following 5 languages : Cambodia, Thailand, Burmese, Laos, Vietnam
 • Standard Service 

Pick up call SLA 80:20

Abandon < 5%

Average speed answer 10 sec.

24×7 System Monitoring

1st Tier Call Center

ซิม สวัสดิการทหาร

ซิมสวัสดิการทหาร
 • เพื่อเป็นระบบการติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานของหน่วยนั้นๆ ในระดับกองพันทหารหน่วยเทียบเท่าหรือหน่วยกองบังคับการ คุณ สมเกียรติ ศรมณี


 • เพื่อเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารโดยตรงแก่กำลังประจำการ ทั้งนายทหารสัญญาบัตรนายทหารประทวน และพลทหารกองประจำการ


 • เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารกับกำลังพลพลทหารกองประจำการที่ปลดประจำการแล้ว เป็นทหารกองหนุนในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรักความผูกพันกันไว้และเป็นมวลชนของหน่วยตลอดไป
 • เพื่อเป็นระบบสวัสดิการแก่กำลังพลประจำการ (น,ส,พลฯ) และกำลังพลนอกประจำการ ในการได้ใช้โทรศัพท์ระบบเครือข่ายในระบบสวัสดิการ


 • เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารการจัดหางานแก่ทหารกองประจำการก่อนปลดประจำการ

 • เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ครอบครัวของข้าราชการประจำนายทหาร และนายสิบ

สิทธิประโยชน์ของ ซิม

 • การโทรศัพท์ใน เครือข่ายเดียวกัน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 • การส่งข้อมูลข่าวสารในระบบ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ครอบครัวของนายทหารสัญญาบัตร, นายทหารประทวน, ได้รับสิทธิเสมือนกำลังพลของหน่วย
 • บัตรลูกผู้ชายตัวจริง ได้รับสิทธิในการใช้ในโครงการต่างๆ ที่ร่วมโครงการของ “ซิมลูกผู้ชายตัวจริง”
 • ได้รับแจกซิมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ซื้อสินค้าที่ร่วมโครงการในราคาพิเศษ ถูกกว่าท้องตลาด

ซิม สวัสดิการนักศึกษา

ซิม สวัสดิการนักศึกษา
บริการหลังการขาย

บริการหลังการขาย

 • เพื่อป้องกันปัญหาด้วย Software Network Monitoring System (NMS) 
 •  พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจสอบ และจัดการทุกปัญหาตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง 
 •  ด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้าน คุณ สมเกียรติ ศรมณี อินเทอร์เน็ต ฝ่ายบริการลูกค้า 
 •  โดยเจ้าหน้าที่ทั้งหมดประจำศูนย์ควบคุมเครือข่ายและศูนย์บริการ ตลอด 24 ชั่วโมง 
 •  เพื่อให้คุณดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และพร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ 
คอลเซ็นเตอร์ บริการ