สมเกียรติ ศรมณี

ประวัติของบริษัท และ สมเกียรติ ศรมณี

สมเกียรติ ศรมณี
  • บริษัท ที เอ็กซ์ อาร์ เอ็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2546  โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญงานด้านอุตสาหกรรม  เทคโนโลยีการสื่อสาร  สมเกียรติ ศรมณี จากประสบการณ์มากกว่า 15 ปีที่ได้มีการพัฒนา Product ที่หลากหลาย จนเป็นที่ยอมรับทั้งในวงการอุตสาหกรรมและทางด้านสื่อสาร  รวมถึงได้ทำหน้าที่เป็น  MARKETING ARMS ให้กับ CAT TELECOM 
  • ให้บริการเป็นที่ปรึกษาระบบงานด้านโทรคมนาคม, ด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ,ด้านความปลอดภัย ออกแบบ,ติดตั้ง รวมถึงการพัฒนาระบบการสื่อสาร (Tele communication )ให้กับหน่วยงานท้ังใน ภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้งยังจัดจำหน่ายอุปกรณ์ด้านการสื่อสารบริการระบบเน็ทเวิร์ค ต่างๆ และ พัฒนาวิจัย Product ใหม่ ด้านโทรคมนาคม , Application ต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
  • ด้วยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสื่อสาร ทำให้บริษัทฯ สมเกียรติ ศรมณี สามารถติดตั้งและให้คำแนะนำให้กับลูกค้าในหลายๆธุรกิจ เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ตลอดจนมีการพัฒนาศึกษาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง 

พันธมิตรของเรา
ผู้ร่วมทางธุรกิจ

พันธมิตรของเรา TXRX ผู้ร่วมทางธุรกิจ

ติดต่อเรา

TXRX TECHNOLOGY Co.,Ltd.

เลขที่ 888 อาคารเวอร์โก้ ชั้น22 ถนน บางนา-ตราด แขวงบางนา 

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร