สมเกียรติ ศรมณี

ผลงาน สมเกียรติ ศรมณี

สินค้าและบริการของเรา

TXRX ร่วมโครงการ Exclusive กับ CAT Telecom

เพื่อให้บริการอินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ความเร็วสูง

โดย สมเกียรติ ศรมณี และ บริษัทฯได้รับ ใบอนุญาตการให้บริการ Internet ประเภท 1 จาก กสทช.

 • CAT Telecom แต่งตั้งให้ TXRX
  TECHNOLOGY เป็นตัวแทนขาย ติด
  ตั้ง บริการตรวจซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์
  ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Last Mile
 • TXRX ดำเนินการร่วมลงทุนจัดหา
  อุปกรณ์โครงข่าย FTTx พร้อมดำเนิน
  การติดตั้ง
สมเกียรติ ศรมณี

บริการ Internet Broad Band ความเร็วสูงผ่าน
เครือข่าย xDSL , FTTx และ Wi-Fi อำนวย
ความสะดวกด้วยบริการแบบครบวงจรบริการ Internet Broad Band ความเร็วสูงผ่าน
เครือข่าย xDSL , FTTx และ Wi-Fi อำนวย
ความสะดวกด้วยบริการแบบครบวงจร

เครื่องมืออำนวยความสะดวก
TXRX Facilities

บริษัทฯ ใช้บริการ  DATA CENTER ของ CAT Telecom

ที่บริหารงานโดย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ คุณ สมเกียรติ ศรมณี และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

 อาคารดังกล่าวเป็นที่ ตั้งของระบบ 

 •  International Internet Gateway (IIG)
 •  National Internet Exchange (NIX) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด

เป็นศูนย์กลาง ของะบบเครือข่ายอินเตอร์เนตของประเทศไทย มายาวนานกว่า

15 ปี  Internet Data Center เชื่อมต่อเข้าอินเตอร์เน็ตผ่านโครงข่ายความเร็วสูง 

ประกอบด้วยระบบ

 •  ไฟฟ้าสำรองเสถียรภาพสูง 
 •  การบริหารจัดการความปลอดภัยทางกายภาพ ทั้ง Close Circuit TV (CCTV), 

Card Reader Access Control, Very Early Smoke Detector Apparatus 

(VESDA), สารดับเพลิง FM-200

 •  ระบบทำความเย็นแบบ Precision  ซึ่งสามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นได้อย่างแม่นยำ

รูปแบบในการให้บริการ

บริษัทฯ จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Last
Mail จากพอร์ตที่มีอยู่เดิม บนโครงข่าย
ของ CAT Telecom ทั่วประเทศกว่า
100,000 พอร์ต

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการอยู่ในพื้นที่ ที่ไม่มี
โครงข่ายเดิมของ CAT Telecom บริษัทฯ
จะดำเนินการลงทุนจัดหาอุปกรณ์

ผลงานของเรา

 • โครงการพหลโยธิน 30 (
  Service Apartment )
 • โครงการ I-Biza Condo
 • โครงการ Condo Parque พุทธ
  บูชา
 • โครงการ Grand Sukumvit
  Hotel
 • โครงการศุภาลัย มอนเต้ 1
 • Ideo Mobi วงศ์สว่าง
 • Plum สามัคคี
 • Aspire รัชดา – วงศ์สว่าง
 • Aspire งามวงศ์วาน
 • The President 2
 • TEMPO วุฒากาศ
ผลงาน TXRX

สิทธิพิเศษ โครงการพิเศษของคุณ สมเกียรติ ศรมณี

 • สิทธิพิเศษได้สามารถใช้บริการ Internet Free Wi-Fi  ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
 • บริการสำรวจพื้นที่และออกแบบวางระบบเพื่อให้

     สะดวกและประหยัดพื้นที่ของโครงการ 

     โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

 • ฟรีค่าติดตั้ง พร้อมอุปกรณ์ใช้งานได้ฟรีตลอดอายุสัญญา
 • ผู้ใช้บริการในภายโครงการฯ ที่เข้าร่วมจะได้สิทธิพิเศษสามารถใช้งาน High Speed  Internet  ในอัตราประหยัด  (ถูกกว่าท้องตลาด)
 • เปิดวงจรด้วยมาตรฐาน  SLA ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นเอกสาร 
 • บริการให้คำปรึกษาและแก้ไข ตลอด 24 ชม.
 • พร้อมสิทธิพิเศษเพิ่มเติมในแต่ละช่วง Promotion 
บริการ Internet Free Wi-Fi